Carletti A/S var i 2018 medinitiativtager til ”Danmark mod madspild”, og forpligtede sig i den anledning til at halvere sit madspild hen imod 2030. Som følge heraf har Carletti A/S forpligtet sig til at offentliggøre tal for selskabets madspild hvert år. 

Madspild bliver beregnet i tons og er defineret på følgende vis for Carletti:

  1. Fødevareaffald hvad enten dette er råvarer, halvfabrikata eller færdigvarer, som er beregnet til menneskelig indtag. Fødevareaffald inkluderer datovarer og varer, som er ødelagt og dermed kasseret pga. fødevarerisi

  2. Undtaget er følgende:

I 2018 blev Carletti A/S’ madspild opgjort til 564 tons (Mål i 2030 mindre end 282 tons).

Madspild er i 2023 opgjort til 429 tons – det betyder en reduktion i forhold til 2018 på 24%.

Danmark mod Madspild er et nyt initiativ, der gennem et åbent samarbejde og en samlet bevægelse har som mål at halvere madspildet i Danmark inden 2030.