En bæredygtig tilgang

Vi anerkender, at produktion, emballering og transport af vores produkter kan påvirke miljøet og arbejder målrettet på at udvikle vores forretning på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Derfor prioriterer vi ESG (Environmental, Social, and Governance) i vores forretningspraksis. Dette inkluderer bæredygtig drift, sociale ansvarstiltag og god ledelsespraksis for at skabe en positiv indvirkning på samfundet og miljøet.

Vi har i 2023 færdiggjort vores første klimaregnskab og vores 2030-mål er nu valideret af SBTi (Science Based Target initiative). Vi har dermed forpligtet os til at reducere vores CO2-udledning med 42 % inden 2030, omfattende både direkte og indirekte CO2-udledninger.

Læs hele vores klima- og miljøstrategi

 

Læs vores klimaregnskab

 

Initiativer og fokusområder

Vi har taget en række initiativer for at reducere koncernens negative klima- og miljøpåvirkning mest muligt. Herudover arbejder vi med en række CSR fokusområder for at udvise ansvarlighed overfor vores omverden.

Vi har forpligtet os til at reducere vores CO2-udledning med 42 % inden 2030, omfattende både direkte og indirekte CO2-udledninger.

Næste punkt

Forpligtelse til at reducere mængden af madspild med 50% inden 2030, som en del af “Danmark mod madspild.”

Næste punkt

Betydelige investeringer i energibesparende foranstaltninger og fortsat fuld fokus på området. Begge vores danske fabrikker bruger fra 1/9 2019 udelukkende strøm produceret af vindmøller.

Næste punkt

I tæt samarbejde med vore emballageleverandører fokus på at reducere miljøpåvirkningen og anvende materialer, som kan genanvendes.

Næste punkt

Medlem af World Cocoa Foundation. Køb af chokolade fra Barry Callebaut og herigennem gennemførsel af omfattende hjælpeprogrammer i Vestafrika.

Næste punkt

Samarbejde med Danske Hospitalsklovne, hvor vi donerer min. 125.000 kr. årligt.

Næste punkt

Uddannelsesprogram for ufaglærte timelønnede medarbejdere.

Næste punkt

Sundhedsudvalg program/aktiviteter i samarbejde med Aarhus kommune, frugtordning og sundhedsforsikring for alle medarbejdere.

Næste punkt

Bæredygtige certificeringer

Som virksomhed har vi mulighed for at fremstille produkter med Fairtrade-certificeret og Rainforest Alliance-certificeret kakao og økologisk chokolade. Herudover benytter vi kun RSPO-certificeret palmeolie. Vi arbejder løbende på at implementere FSC®-certificeret emballage, hvor muligt.