Disclaimer

Formålet med hjemmesiden er at fortælle om virksomheden Carletti A/S, vores produkter, aktiviteter og holdninger.
Ved brug af hjemmesiden accepterer du nedenstående betingelser og er indforstået med vores privacy policy. Kan dette ikke accepteres, skal du ikke benytte siden. Hjemmesiden er ejet og drevet af Carletti A/S, som er en danskejet virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Vilkår og betingelser

Ophavsret
Alt materiale på hjemmesiden er beskyttet af ophavsret, medmindre andet tydeligt er angivet. Du må derfor ikke kopiere, distribuere, genskabe, genudgive, ændre, videresende, sælge eller på anden måde kommunikere noget af dette materiale, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentligt eller kommercielt formål uden tilladelse fra Carletti A/S. Du må kun hente materiale fra hjemmesiden til personlige og ikke-kommercielle formål. Undtagelsen er i dette tilfælde vores kunder og samarbejdspartnere, som sælger og markedsfører vores produkter.

Varemærker
Mærker og logoer, som er vist på siden, tilhører Carletti A/S. Intet af det skal opfattes som en licens eller tilladelse, hverken stiltiende eller på anden vis, til at kunne bruge varemærker uden tilladelse fra Carletti A/S.

Indholdet
Oplysningerne tilstræbes at være korrekte, men Carletti A/S tager dog forbehold for fejl eller mangler. Indholdet stilles til rådighed for dig, som det er, og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Carletti A/S påtager sig intet ansvar for skader hverken direkte, indirekte, hændelige, følgeskader eller andre skader fra dit brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, skader, som skyldes virus på din computer eller andet udstyr. Brugen af informationer på hjemmesiden er på egen risiko.

Oplysninger fra dig til hjemmesiden
Alle oplysninger, herunder spørgsmål, kommentarer eller data du sender til hjemmesiden betragtes som ikke-fortrolige og anses at tilhøre Carletti A/S. Det betyder, at Carletti A/S er berettiget til at bruge oplysningerne i egen interesse. Dette gælder dog ikke personlige oplysninger. Læs venligst ovenstående privatlivspolitik vedr. cookies.

Links
Carletti A/S er ikke ansvarlig for links på hjemmesiden. Brugen af disse er på egen risiko.

Opdatering af hjemmesiden
Oplysningerne på hjemmesiden må ændres eller fjernes af Carletti A/S på hvilket som helst tidspunkt uden forudgående meddelelse.

Dansk lovgivning
Alt på hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning og alle sager i forbindelse hermed skal afgøres ved de danske domstole.