Nationalt initiativ samler Danmark mod madspild

Carletti A/S var i 2018 medinitiativtager til ”Danmark mod madspild”, og forpligtede sig i den anledning til at halvere sit madspild hen imod 2030. Som følge heraf har Carletti A/S forpligtet sig til at offentliggøre tal for selskabets madspild hvert år. 

 
Madspild bliver beregnet i tons og er defineret på følgende vis for Carletti:
 

1. Fødevareaffald hvad enten dette er råvarer, halvfabrikata eller færdigvarer, som er beregnet til menneskelig indtag. Fødevareaffald inkluderer datovarer og varer, som er ødelagt og dermed kasseret pga. fødevarerisi
 

2. Undtaget er følgende:

  • Støbemel som anses for at være et hjælpestof
  • Laboratorieaffald som dels består af referenceprøver og metaludkast samt andre prøver til test. 
  • Kasserede varer, som er kompenseret via forsikring. 
  • Spildevand og småprøver som bortskaffes via dagrenovationen. 
 
I 2018 blev Carletti A/S’ madspild opgjort til 564 tons (Mål i 2030 mindre end 282 tons). Grundlaget for opgørelsen af madspildet er stikprøvevis verificeret af vores eksterne revisor Ernst & Young og er aflagt i overensstemmelse med ovenstående definition af madspild.